Logo ASEAcademia de Studii Economice din București reprezintă o instituție de învățământ superior, clasificată drept universitate de cercetare avansată și educație, cu vizibilitate internațională, care dispune de experiență în organizarea și desfășurarea programelor de studii de lungă durată (licență, masterat, doctorat) și a activității de cercetare științifică.

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, universitatea a ajuns la peste un secol de existenţă, iar în prezent este considerată o entitate reprezentativă în învățământul superior economic din România, acreditată instituţional de către ARACIS cu “grad de încredere ridicat”.

Academia de Studii Economice din București ocupă una din pozițiile de vârf în domeniile științelor economice și administrative în clasamentul universităților din țările Europei Centrale și de Est, cu o ridicată competitivitate pe plan European și mondial pentru toate programele de studii universitare și postuniversitare pe care le oferă.

Programele de studii universitare, evaluate de către ARACIS cu grad ridicat de încredere, cuprind 13 domenii de licență, 30 de domenii de masterat de cercetare, 10 domenii de doctorat și numeroase alte programe de masterat profesional și masterat de tip MBA, școli postuniversitare și postdoctorale. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară prin proiecte și teme cuprinse în programele instituționale ale facultăților, departamentelor, centrelor de cercetare. În cadrul instituției funcționează 23 de centre de cercetare.

Academia de Studii Economice din București dispune de o bogată experiență în managementul proiectelor cu finanțare publică sau privată. Experiența relevantă în implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice, private naționale, și europene se concretizează în implementarea a peste 200 de proiecte de cercetare finanțate, inclusiv internaţionale.

www.ase.ro

Reprezintă Academia de Studii Economice în proiect:

  • Liliana CRĂCIUN – Coordonator Activități Partener
  • Georgiana Oana STĂNILĂ – Asistent Coordonator Activități Partener
  • Camelia LUNGU – Expert Financiar
  • Alina FILIP – Expert Informare și Publicitate
  • Liana Elena ANICA-POPA – Coordonator Local Vizite la Companii
  • Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU – Coordonator Local Grup Țintă 1
  • Gabriela MOLĂNESCU – Coordonator Local Grup Țintă 2
  • Tănase STAMULE – Coordonator Local Evenimente