Pentru a putea fi eligibil pentru înscrierea în proiect, trebuie să îndeplinești, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

  • Să fii cetățean al unui stat membru UE, cu domiciliul sau reședința legală în România;
  • Să fii student înmatriculat în sistemul național de învățământ, la una din specializările precizate în Lista specializărilor vizate;
  • Să nu fi participat anterior, în același ciclu universitar (licență, master) la vreun alt proiect finanțat din POSDRU/Axa Prioritară 2/ DMI 2.1;

Dacă nu ești sigur că îndeplinești criteriile enumerate mai sus sau ai nevoie de informații suplimentare, contactează-ne aici.