Logo UAICUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 25.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu aproximativ 265 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu. Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

www.uaic.ro

Ne bucurăm să reprezentăm Universitatea noastră în proiect prin:

  • Carmen Mihaela CREȚU – Coordonator Activități Partener
  • Alina TROCIN – Asistent Coordonator Activități Partener
  • Ioana Daniela ȘTIRBU RUSU – Expert Financiar
  • Mădălina COCEA – Expert Informare și Publicitate
  • Diana Cătălina CHIHAIA – Coordonator Local Vizite la Companii
  • Alexandra VOSNIUC – Coordonator Local Grup Țintă
  • Oana Andreea CHISĂLIȚĂ – Coordonator Local Evenimente
  • Dana Carmen Cristina IRIMIOAIA – Responsabil Grup Țintă