Logo UBUniversitatea din București (UB) reprezintă o instituție de învățământ superior cu o bogată experiență de 150 de ani, care poartă responsabilitatea și obligația de a fi pionier în multe segmente ale activității sale și model instituțional în altele. UB poate fi caracterizată prin câteva date statistice: 19 facultăți și 2 departamente autonome, 34 centre de cercetare, peste 33 000 studenți la toate ciclurile de studii, 21 școli doctorale.

Universitatea din București a demonstrat în numeroase rânduri că este o instituție de învățământ superior care transferă cunoaștere către societate prin cercetare avansată în domeniile științelor naturii, științelor sociale și științelor umaniste. Este o instituție cu numeroase domenii și programe de studii cuprinzând toate ciclurile de studii. Prin strategia educațională, Universitatea din București contribuie la conslidarea Ariei Europene a Învățământului Superior prin compatibilizarea programelor de studii, a diplomelor și certificatelor, a calificărilor universitare, prin generalizarea sistemului european de credite transferabile de studii. Mai mult decât atât, Universitatea din București a pus în valoare cooperarea între toate părțile interesate, astfel încât activitățile derulate au fost și sunt realizate cu și pentru studenți, și orientate în direcția creșterii plasamentului pe piața europeană a muncii, a creșterii competitivității interne și internaționale. De asemenea, nu este de neglijat nici preocuparea pentru dezvoltarea de acțiuni de implicare socială. Multe dintre acestea sunt realizate în colaborare cu studenții și au ca nivel de organizare atât nivelul central, cât și nivelul facultăților sau departamentelor.

Menținerea standardelor de calitate la un nivel ridicat reprezintă o preocupare constantă a managementului Universității din București pentru toate palierele activității, respectiv: educație, cercetare, administrație, dezvoltare socială. De aceea, an de an, prin inițiativele și acțiunile concrete se urmăresc liniile strategice definite în mod participativ în Planul strategic.

Preocuparea pentru creșterea prestigiului și vizibilității pe plan național și internațional reprezintă o caracteristică a întregii comunități academice și scopul fundamental al planului strategic pentru perioada 2012-2016. Pornind de la acest interes instituțional, au fost identificate obiectivele principale:

a) îmbunătățirea performanței științifice și a rezultatelor cercetării
b) creșterea competitivității interne și internaționale a ofertei educaționale
c) creșterea implicării instituționale în dezvoltarea societății
d) creșterea eficienței proceselor administrative și de management
e) creșterea gradului de internaționalizare instituțională

www.unibuc.ro

Expertii implicati in echipa de implementare a proiectului sunt:

 • Magdalena IORDACHE-PLATIS – Coordonator Activitati Partener
 • Silvia PADURE – Asistent Coordonator Activitati Partener
 • Aurel POPESCU – Expert Financiar
 • Oana Simona IUCU BUMBU – Coordonator domeniu 1.1
 • Claudia Maria UDRESCU – Coordonator domeniu 1.2
 • Georgeta BANDOC – Coordonator domeniu 2.1
 • Laura COMANESCU – Coordonator domeniu 2.2
 • Daria Georgiana Venera PROTOPOPESCU – Coordonator domeniu 3.1
 • Diana IONITA– Coordonator domeniu3.2
 • Eleonora Gabriela BABAN – Coordonator domeniu 4.1
 • Emanuel Mihail SOCACIU – Coordonator domeniu 4.2
 • Anca Irina HERTANU – Consilier Orientare Profesională 1
 • Gabriela CUNȚAN – Consilier Orientare Profesională 2
 • Samia Vlada VÎLCU –Consilier Orientare Profesională 3
 • Marian CRĂCIUN – Responsabil materiale și îndrumare orientare și consiliere profesională