Logo UCBTJUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de stat, acreditată instituțional, înființată, conform legii, în anul 1992 și care oferă tinerilor, şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele specifice pieţei forţei de muncă din regiunea sud-vest Oltenia.

Istoria universităţii este, în mod cert, legată de dezvoltarea economică şi socială a judeţului Gorj. Astăzi, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu există 4 facultăţi (Facultatea de Inginerie, Facultatea de Relaţii Internaționale, Drept și Științe Administrative, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale), un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, un Departament pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă şi alte departamente funcţionale.

Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor. Astfel, Universitatea „Constantin Brâncuşi” numără astăzi 26 programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi 21 programe de master universitar.

Eforturile semnificative depuse pentru diversificarea ofertei educaţionale au fost coroborate cu cele pentru dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii instituţionale şi a resursei umane, în vederea asigurării unor condiţii competitive şi calitative, raportate la exigenţa standardelor europene.

Astăzi, universitatea pune la dispoziţia celor aproximativ 3.900 de studenţi de la toate ciclurile de studii (licenţă şi master) o bază materială complexă şi complet modernizată: şapte clădiri cu destinaţie – spaţii de învăţământ, 2 cămine pentru cazarea studenţilor, o cantină pentru studenţi, săli de curs/seminar şi laboratoare dotate cu echipamente moderne, platforma ID, bibliotecă dotată cu trei depozite de carte şi cinci săli de lectură, ce numără peste 120.000 de volume din toate domeniile ştiinţifice, un complex studenţesc pentru agrement, o sală de gimnastică, teren multifuncţional, acoperit, pentru jocuri sportive, pistă de atletism, terenuri de sport și o cabană montană pentru agrement în staţiunea Rânca. La acestea se adaugă investiţia începută în anul 2009 la spaţiile de învăţământ din Campusul Universitar Debarcader.

Cercetarea ştiinţifică şi deschiderea spre cooperarea naţională şi internaţională sunt, de asemenea, aspecte importante ale vieţii academice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Actualmente, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie modernă, aflată în plin proces de reformare, în spiritul Procesului de la Bologna.

www.utgjiu.ro

Echipa de implementare a proiectului din partea Universității noastre este:

  • Ștefan Sorinel GHIMISI – Coordonator Activități Partener
  • Laura Magdalena TROCAN – Asistent Coordonator Activități Partener
  • Mihaela Georgeta NOVAC – Expert Financiar
  • Liliana LUCA – Expert Informare și Publicitate
  • Liviu Marius CÎRȚÎNĂ – Coordonator Local Vizite la Companii
  • Constanța RĂDULESCU – Coordonator Local Grup Țintă
  • Lucia PALIU – POPA – Coordonator Local Evenimente
  • Daniela MERFU – Responsabil Vizite în Companii
  • Dana Laura NICULA – Responsabil Grup Țintă