Logo UO
În anul 2013 s-au împlinit 233 de ani de la înființarea învățământului academic orădean și 50 de ani de învățământ universitar continuu la Oradea. În atmosfera iluministă a sfârșitului secolului al XVIII-lea ia ființă la Oradea, În 1780, o „instituție superioară pentru învățământul filozofic”, transformată în 1788 în Facultate de Drept, cea mai veche facultate nu numai de pe cuprinsul României actuale, ci dintr-o vastă regiune a răsăritului european.

În mai 1990, printr-un decret al guvernului român, s-a înființat Universitatea Tehnică, denumită apoi Universitatea din Oradea, pe temelia puternică a unor prestigioase tradiții universitare orădene. Astăzi, Universitatea din Oradea este o instituție de învățământ superior completă, care integrează în sine 15 facultăți: Facultatea de Arte; Facultatea de Construcții și Arhitectură; Facultatea de Drept; Facultatea de Geografie, Turism și Sport; Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației; Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial; Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică; Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării; Facultatea de Litere; Facultatea de Medicină și Farmacie; Facultatea de Protecția Mediului; Facultatea de Științe; Facultatea de Științe Economice; Facultatea de Științe Socio-Umane și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”.

Toate cele 15 facultăți, cu toate cele 108 specializări pentru învățământ universitar de licență, sunt acreditate ori autorizate. Învățământul universitar de masterat cuprinde 86 de programe de studiu, iar învățământul universitar de doctorat cuprinde 10 domenii. Pe lângă universitate funcționează 29 de centre de cercetare instituționalizate din care 3 acreditate CNCSIS.

Activitățile didactice și de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere și modernizare. Studenții Universității din Oradea au la dispoziție o aulă nouă și două recondiționate cu 640 de locuri, 22 de amfiteatre cu 1.940 de locuri, 60 de săli de curs și seminarii cu 3.000 locuri și alte 3.000 de locuri în cele peste 150 de laboratoare, în total 8.580 locuri numai pentru activități didactice directe cu studenții. Avem o cantină moderna cu 2560 de locuri, 2 cămine studențești proprii, situate în campus, și un altul închiriat, iar în curând va fi finalizată construcția a două cămine studențești cu câte 402 locuri, situate în imediata vecinătate a campusului.

S-a finalizat construcția noii biblioteci universitare cu facilități moderne, complet computerizată. Dezvoltăm în continuare baza sportivă a Facultății de Educație Fizică și Sport cu terenuri de rugbi, fotbal, volei, handbal, tenis, baschet, săli de gimnastică, atletism. Baza sportivă stă la dispoziția tuturor studenților în timpul lor liber. Pentru agrement și odihnă folosim baza noastră proprie de la Stâna de Vale.

www.uoradea.ro

Echipa care se asigură de bunul mers al proiectului este formată din:

Simona TRIP – Coordonator Activități Partener
Sanda FILIP – Asistent Coordonator Activități Partener
Daniela COSTINAȘ – Expert Financiar
Adela Ileana JUDEA – Expert Informare și Publicitate
Monica Adina TODERAȘ – Coordonator Local Vizite la Companii
Daniela Delia MAGHIAR – Coordonator Local Grup Țintă
Dana Corina BODEA – Coordonator Local Evenimente