Logo ULBSLogo ULBSUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate de drept public care asigură toate trei ciclurile de învățământ de tip Bologna. Universitatea are o vastă activitate de cercetare științifică prin departamentele sale, cât și prin facultăți. La activitatea de cercetare științifică contribuie un număr mare de studenți, masteranzi și doctoranzi, în cadrul universității existând 14 domenii de conducere de doctorat.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a realizat în ultimii cinci ani 43 de contracte de cercetare în calitate de conducător sau partener. Dintre acestea un număr de 11 contracte se referă la proiecte internaționale. Solicitantul dispune de un corp profesoral de înaltă calitate și de o bază materială de excepție, care asigură realizarea proiectului propus în cele mai bune condiții. În afara proiectelor de cercetare științifică derulate, experiența universității, prin școlile doctorale existente și centre de cercetare, este definită și prin numeroasele publicații în țară și în străinătate cu o recunoaștere internațională din partea comunității academice și a organismelor internaționale în domeniu.

www.ulbsibiu.ro

Reprezintă activ Universitatea noastă în proiect:

  • Claudiu Vasile KIFOR – Coordonator Activități Partener
  • Silvia Cristina MĂRGINEAN – Asistent Coordonator Activități Partener
  • Dorina BENCHEA – Expert Financiar
  • Liviu Nicolae MIHĂESCU – Expert Informare și Publicitate
  • Mioara BONCUȚ – Coordonator Local Vizite la Companii
  • Bogdan GHEORGHIȚĂ – Coordonator Local Grup Țintă
  • Călin Ionel DENEȘ – Coordonator Local Evenimente